<
Trang chủ » Tra từ
khôn  
[khôn]
  • wise; sage
To grow in wisdom
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt