<
Trang chủ » Tra từ
khí  
[khí]
  • gas
Natural gas
  • air
The phenomenon occurs when warm air strikes cold
  • sperm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt