<
Trang chủ » Tra từ
khách sáo  
[khách sáo]
  • formal; ceremonious
To be formal in one's behaviour
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt