<
Trang chủ » Tra từ
khá  
[khá]
  • moderately good; fair
  • rather; fairly; relatively
She is rather pretty
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt