<
Trang chủ » Tra từ
kỳ dị  
[kỳ dị]
tính từ
  • strange, odd
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt