<
Trang chủ » Tra từ
kỳ cục  
[kỳ cục]
  • odd; bizarre; peculiar; queer
An odd person
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt