<
Trang chủ » Tra từ
kỉ luật   
danh từ
  • những quy định, phép tắc do một tổ chức đề ra
kỉ luật quân binh; thi hành kỉ luật
  • một hình thức phạt
anh ta bị kỉ luật vì tội gian lận giấy tờ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt