<
Trang chủ » Tra từ
kích bác  
[kích bác]
  • to run down; to disparage
They dislike and disparage each other continously
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt