<
Trang chủ » Tra từ
kí ức   
danh từ
  • hình ảnh, sự việc được ghi lại trong trí nhớ
kí ức tuổi thơ; ơn này tôi nguyện khắc vào kí ức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt