<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
joy  
[dʒɔi]
danh từ
  • sự vui mừng, sự hân hoan, sự vui sướng
nhảy lên vì vui sướng
làm cho ai vui sướng
  • niềm vui
nó là niềm vui và tự hào của mẹ nó
      • sôi nổi và vui vẻ
      • không được sự hài lòng của ai
động từ
  • (thơ ca) vui mừng, vui sướng
  • (thơ ca) làm vui mừng, làm vui sướng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt