<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jouter  
nội động từ
  • (văn học) đấu, đua tranh
  • (sử học) cưỡi ngựa đấu giáo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt