<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jour  
danh từ giống đực
 • ánh sáng
căn phòng ánh sáng ít lọt vào
 • cửa thông ánh sáng
đục một lỗ thông ánh sáng trên bức tường
 • giua
viền giua
 • ban ngày
ban ngày và ban đêm
giữa ban ngày
 • ngày
vắng mặt hai ngày
Ngày N (ngày tấn công, ngày quyết định...)
một ngày nào đó
mỗi ngày
mọi ngày
mỗi ngày một lần
hôm nay là ngày bao nhiêu?
 • vẻ, cách trình bày
trình bày một vật dưới một vẻ thuận lợi
 • ( số nhiều, từ cũ nghĩa cũ) cuộc đời
cuối cuộc đời hắn
   • ngày hôm nay
   • kết liễu đời ai
   • mọi người đều biết, không giấu giếm gì
   • ngày nào xào ngày ấy, ăn xổi ở thì
   • đều đặn, tuần tự
   • có ngày sẽ thắng lợi
   • đẹp vô cùng
   • những ngày vừa qua
   • mỗi ngày một...
tình hình mỗi ngày một phức tạp hơn
   • rõ như ban ngày
   • ban ngày
làm việc ban ngày
   • trực nhật, trực ban
   • ngày này sang ngày khác, dần dần
tình hình dần dần được cải thiện
   • ngày nay, hiện nay
   • không có gì gấp gáp cả
   • sinh ra, đẻ ra
   • trong ngày, cùng ngày
tin trong ngày
   • chỉ trong một thời gian ngắn, một sớm một chiều, thật nhanh chóng
   • ngày một ngày hai, dần dần
   • giữa ban ngày; ban ngày ban mặt
   • khác nhau như ngày với đêm
   • (có tâm trạng) vui vẻ, thoải mái
   • ánh sáng lờ mờ
   • chỗ sáng trưng
   • hàng ngày, thường ngày
   • ngày nguy kịch
   • ngày có kinh
   • ngày ai có thể làm việc gì
   • lượt ai (phải làm gì)
   • cửa sổ chỉ để thông ánh sáng
   • liên tục, không ngừng
   • đúng vào ngày này
   • ngày đầu năm (ngày 1 tháng giêng)
   • ngày tiếp khách của một bà
   • (quân sự) ngày tấn công
   • ngày khởi sự
   • mùa xuân; những ngày đẹp trời
   • tuổi thanh xuân
   • mùa đông tháng giá
   • thời kì bất lợi, những ngày túng thiếu
   • tuổi già nua
   • ngày bực mình, ngày chẳng lành
   • cập nhật
cập nhật một cuốn từ điển
   • vạch trần ra, làm lộ ra
vạch trần sự đạo đức giả
   • định ngày (hẹn)
   • chọn ngày tiện nhất
   • biểu lộ ra, xảy ra
   • sinh ra, đẻ
Voir le jour à Hanoï
đẻ ở Hà nội
   • được phơi bày ra
   • được xuất bản
cuốn sách này không bao giờ được xuất bản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt