<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jeter  
ngoại động từ
 • ném, quăng, vứt, quẳng
ném một hòn đá
ném trái bóng
(nghĩa bóng) bị quẳng ra vỉa hè
bị quăng xuống sông
 • đặt; bắc
đặt cơ sở cho
bắc một chiếc cầu
 • vứt bỏ, quẳng đi
vứt bỏ những quả ủng
quẳng quần áo cũ đi
bỏ vào rổ
 • tuôn ra, phát ra, toả ra, thốt ra
tuôn lệ
thốt ra một tiếng kêu
 • đẩy, ẩy
gió đẩy con tàu vào bờ
 • (kĩ thuật) rót; đổ khuôn
đổ khuôn một bức tượng
 • đặt vào (tình trạng nào đó)
đặt vào tình trạng lúng túng, làm cho lúng túng
 • gây, gieo rắc
gây sợ hãi
   • có ngoại hình đẹp
   • gây ấn tượng tốt
   • hất ngã, đánh ngã
đánh sập một ngôi nhà
   • (nghĩa bóng) đánh tan, triệt hạ
hắn đã đánh tan mọi hi vọng của chúng tôi
   • làm choáng mắt, loè
   • tống giam
   • nổi giận đùng đùng
   • chán nản bỏ tất cả
   • buộc tội ai
   • (nghĩa bóng) cố định lại, ở hẳn
   • hoàn tục
   • thách thức ai
   • buông xuôi, đầu hàng
   • tống ai ra khỏi cửa
   • rụng sừng (hươu, nai)
   • ỉa (giống vật)
   • ném tiền qua cửa sổ, ăn tiêu phung phí
   • bất chấp lề thói (phụ nữ)
   • (thân mật) viết nhanh (và cẩu thả)
   • (ngành in) để cách đóng trắng
   • nhìn
   • phù phép hại ai
   • khoe khoang cái gì với ai
hắn luôn khoe khoang với chúng tôi về những một quan hệ tốt đẹp của hắn
   • trách ai điều gì
người ta luôn trách quá khứ của hắn
   • ván đã đóng thuyền; định mệnh đã an bài
   • số mệnh đã quyết định, việc đã định rồi
   • đủ rồi đó!
   • bị đuổi việc, bị thải hồi
   • (thông tục) uống
nội động từ
 • đâm chồi (cây)
 • san đàn (ong)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt