<
Trang chủ » Tra từ
jest  
[dʒest]
danh từ
  • lời chế nhạo, lời chế giễu, lời giễu cợt
giễu cợt, chế nhạo
  • lời nói đùa chơi, lời nói giỡn
nói đùa chơi
nửa đùa nửa thật
  • trò cười, đích để mọi người chế giễu
người thường xuyên làm trò cười cho thiên hạ
nội động từ
  • nói đùa, nói giỡn, pha trò
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt