<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jardin  
danh từ giống đực
 • vườn
vườn cây ăn quả
vườn hoa
làm vườn
 • vùng màu mỡ (của một nước...)
 • (sân khấu) cánh trái (sân khấu, đối với khán giả)
   • vườn bách thảo
   • vườn trẻ
   • nhà kính (trồng cây)
   • công viên
   • vườn thú
   • gièm pha ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt