<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
its  
[its]
tính từ sở hữu
  • của cái đó, của điều đó, của con vật đó
đại từ sở hữu
  • cái của điều đó, cái của con vật đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt