<
Trang chủ » Tra từ
invalid  
['invəli:d]
[in'vælid]
danh từ
  • người bệnh tật, người tàn tật, người tàn phế
tính từ
  • tàn tật, tàn phế
người cha tàn tật của cô ta thật đáng thương
  • cho người bệnh tật, cho người tàn tật, cho người tàn phế; (thuộc) người bệnh tật, (thuộc) người tàn tật, (thuộc) người tàn phế
nơi an dưỡng cho những người tàn tật
xe lăn của người tàn tật
ngoại động từ
tính từ
  • không có hiệu lực
bằng lái xe của anh không có hiệu lực, vì đã quá hạn
tuyên bố một cuộc hôn nhân vô hiệu
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có căn cứ
những lý lẽ không có căn cứ
  • (toán học) vô hiệu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt