<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
inutilisable  
tính từ
  • không dùng được, không sử dụng được
chiếc máy này không sử dụng được nữa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt