<
Trang chủ » Tra từ
interview  
['intəvju:]
danh từ
  • sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói chuyện riêng
cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông giám đốc
  • cuộc phỏng vấn; bài phỏng vấn
cuộc phỏng vấn báo chí
ngoại động từ
  • gặp riêng, nói chuyện riêng
gặp riêng (hỏi riêng) những người đến xin việc
  • phỏng vấn
phỏng vấn một du khách sau chuyến đi Việt Nam của ông ta
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt