<
Trang chủ » Tra từ
intern  
['intə:n]
[in'tə:n]
danh từ
ngoại động từ
  • nhốt, giam giữ
nội động từ
  • là bác sĩ thực tập nội trú
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt