<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
interferon  
[,intə'fiərən]
danh từ
  • loại prô-tê-in do tế bào cơ thể sinh ra khi bị vi-rút tấn công, nhằm ngăn không cho vi-rút phát triển
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt