<
Trang chủ » Tra từ
intention  
[in'ten∫n]
danh từ
  • ý định, mục đích
  • ( số nhiều) (thông tục) tình ý (muốn hỏi ai làm vợ)
  • (y học) cách liền sẹo
  • (triết học) khái niệm
      • không làm đúng mục đích tốt đẹp ban đầu, sớm muộn gì người ta cũng phải trả giá đắt cho hành động của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt