<
Trang chủ » Tra từ
instant  
['instənt]
danh từ
  • lúc, chốc lát
Hãy đến đây ngay bây giờ
Hắn ra đi đúng ngay lúc đó
Rời khỏi đúng lúc sáu giờ
Tôi nhận ra cô ấy ngay khi thấy cô ấy
Tôi sẽ trở lại trong chốc lát
Sự giúp đỡ đến không sớm chút nào
Đúng có một lúc tôi đã tưởng ông ấy sẽ từ chối
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồ ăn uống dùng ngay được
tính từ
  • ngay tức khắc, lập tức
sự tuân lệnh ngay tức khắc
quyển sách mới đã thành công ngay tức khắc
cảm thấy bớt đau ngay sau khi điều trị
nước nóng có sẵn ngay (ngay khi mở vòi)
  • khẩn cấp
chăm lo nhu cầu khẩn cấp của ai
cần được giúp đỡ khẩn cấp
  • (nói về thực phẩm) dùng ngay được; ăn ngay được; ăn liền
cà phê pha vào nước sôi uống ngay (không cần lọc)
  • (viết tắt) là inst (đặt sau các con số chỉ ngày tháng) của tháng hiện nay
để trả lời bức thư của ông đề ngày mồng chín tháng này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt