<
Trang chủ » Tra từ
insolence  
['insələns]
danh từ
Này thằng nhóc, mày láo thế là đủ rồi!
thói láo xược lầm lì (biểu thị bằng thái độ hơn là lời nói)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt