<
Trang chủ » Tra từ
innocent  
['inəsnt]
tính từ
 • vô tội; không có tội
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) còn trong trắng; còn trinh
 • ngây thơ
 • không có hại, không hại
   • (thông tục) cửa sổ không có kính
danh từ
 • người vô tội; người không có tội
 • đứa bé ngây thơ
 • thằng ngốc, thằng bé ngớ ngẩn
   • (từ lóng) sự bỏ qua một số dự luật vì hết ngày giờ (ở cuối khoá họp nghị viện)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt