<
Trang chủ » Tra từ
inherit  
[in'herit]
ngoại động từ
  • hưởng, thừa hưởng, thừa kế
nội động từ
  • là người thừa kế
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt