<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
infrarouge  
tính từ
  • (vật lý học) ngoài đỏ, hồng ngoại
tia ngoài đỏ
danh từ giống đực
  • (vật lý học) tia ngoài đỏ, tia hồng ngoại
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt