<
Trang chủ » Tra từ
influence  
['influəns]
danh từ
ảnh hưởng của mặt trăng (đối với thủy triều), của khí hậu (đối với sản xuất (nông nghiệp))
ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái
có ảnh hưởng tốt/xấu/có lợi/có hại/nguy hại đối với hạnh kiểm/tính cách của ai
gây ảnh hưởng đối với ai, phát huy ảnh hưởng đối với ai
chịu ảnh hưởng của ai
  • uy thế, thế lực
bố mẹ cậu ấy không còn uy thế thực sự nào đối với cậu ấy
sử dụng uy thế của mình đối với ai
cô ấy rất có ảnh hưởng với ông giám đốc, nên chắc chắn sẽ giúp được anh
động từ
  • ảnh hưởng, chi phối, tác động
thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc làm ăn của những người bán hàng rong
rõ ràng là cách vẽ tranh của cô ấy đã chịu ảnh hưởng của Picasso
điều gì đã khiến chúng ăn cắp số tiền này?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt