<
Trang chủ » Tra từ
industrial  
[in'dʌstriəl]
tính từ
  • (thuộc) công nghiệp, (thuộc) kỹ nghệ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt