<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
induit  
tính từ
  • (điện học) ứng
dòng điện ứng
danh từ giống đực
  • (điện học) phần ứng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt