<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
individuel  
tính từ
(sinh vật học; sinh lý học) di truyền cá thể
sở hữu cá thể
vệ sinh cá nhân
máy vi tính cá nhân
phòng riêng (phòng đơn)
môn thể thao cá nhân (trái với môn thể thao đồng đội)
  • cá biệt
trường hợp cá biệt
danh từ giống đực
  • cái cá thể
cái cá thể và cái tập thể
  • (triết học) cái cá biệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt