<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
indifférent  
tính từ
  • cũng như nhau, cũng vậy thôi
đây hay đó, đối với tôi, cũng vậy thôi
  • không quan trọng
nói những điều không quan trọng
  • thờ ơ, dửng dưng, lãnh đạm, vô tình
dửng dưng trước sự đau khổ của kẻ khác
vẻ lãnh đạm
  • dửng dưng về ái tình
một người đàn bà dửng dưng về tình ái
  • (tôn giáo) thờ ơ về tôn giáo
  • (vật lý) học phiếm định
cân bằng phiếm định
danh từ
  • người thờ ơ, người dửng dưng (trước chuyện của người khác)
anh ấy chỉ toàn gặp những người thờ ơ thôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt