<
Trang chủ » Tra từ
incredibly  
[in'kredəbli]
phó từ
  • khó tin nổi, đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ
giỏi tiếng Anh đến nỗi không ngờ
thật là ngạc nhiên, không ai trong gia đình này muốn chăm sóc bố mẹ cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt