<
Trang chủ » Tra từ
income  
['iηkʌm]
danh từ
  • lợi tức, thu nhập
gia đình có hai nguồn thu nhập (cả vợ và chồng đều làm ra tiền)
lợi tức quốc dân, thu nhập quốc dân
sống trong phạm vi số tiền kiếm được
sống quá phạm vi số tiền kiếm được, vung tay quá trán
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt