<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
in-va  
danh từ
  • hợp kim thép, dùng trong những đồ đo cần đạt độ chính xác cao (phiên âm từ tiếng Anh invar )
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt