<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
immodéré  
tính từ
  • không chừng mực, quá mức, thái quá, vô độ
giá quá mức
sự uống rượu vô độ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt