<
Trang chủ » Tra từ
immediately  
[i'mi:djətli]
phó từ
  • ngay lập tức, tức thì
  • trực tiếp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt