<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
imiter  
ngoại động từ
  • bắt chước, mô phỏng
bắt chước bạn
giọng nói dễ bắt chước
bắt chước tiếng kêu của con vật
  • noi theo, làm theo
noi theo tổ tiên
ông ta nâng cốc lên và mọi người đều làm theo ông
  • tựa như
đồng mạ vàng trông tựa vàng thật
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt