<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
iffy  
['ifi]
tính từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không chắc chắn, không nhất quyết, không dứt khoát
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt