<
Trang chủ » Tra từ
idiot  
['idiət]
danh từ
  • thằng ngốc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt