<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ice-box  
['ais'bɔks]
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  • tủ ướp lạnh
  • (từ lóng) xà lim
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt