<
Trang chủ » Tra từ
ice  
[ais]
danh từ
 • băng, nước đá
 • kem
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kim cương
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thái độ trịnh trọng lạnh lùng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền đấm mõm cho cảnh sát (của bọn buôn lậu); tiền đút lót cho chủ rạp hát (để được phân phối nhiều vé hơn)
   • làm tan băng; (nghĩa bóng) bắt đầu làm quen với nhau; phá bỏ cái không khí ngượng ngập dè dặt ban đầu
   • chẳng có tác dụng chi cả; không ăn thua gì
những lời xin lỗi của hắn chẳng ăn thua gì tôi; những lời xin lỗi của hắn chẳng thuyết phục được tôi
   • có khả năng thành công
   • xếp lại, tạm gác lại, tạm ngừng hoạt động
   • (nghĩa bóng) trong hoàn cảnh nguy hiểm
   • hành động thiếu tế nhị
ngoại động từ
 • làm đóng băng, làm đông lại
 • phủ băng
 • ướp nước đá, ướp lạnh (rượu...)
 • phủ một lượt đường cô (mặt bánh)
 • ( Ca-na-da) cho (một đội bóng gậy cong trên băng) ra đấu
nội động từ ( (thường) + up )
 • đóng băng
 • bị phủ băng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt