<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hydraulique  
tính từ
  • (thuộc) thuỷ lực
động cơ thuỷ lực
năng lượng thuỷ lực
vữa thuỷ lực (cứng trong nước)
danh từ giống cái
  • thuỷ lực học
      • thuỷ nông
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt