<
Trang chủ » Tra từ
hurriedly  
['hʌridli]
phó từ
  • vội vàng, hối hả, hấp tấp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt