<
Trang chủ » Tra từ
hurrah  
[hu'rɑ:]
Cách viết khác : hurray [hu'rei] hooray [hu'rei]
thán từ
  • hoan hô
hip , hip , hurrah !
hoan hô! hoan hô!
danh từ
  • tiếng hoan hô
nội động từ
  • hoan hô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt