<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hurdy-gurdy  
['hə:di'gə:di]
danh từ
  • (âm nhạc) đàn quay
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt