<
Trang chủ » Tra từ
hunt  
[hʌnt]
danh từ
 • cuộc đi săn; sự đi săn
 • cuộc lùng sục, cuộc tìm kiếm
tìm thấy ai sau khi đã đi tìm một thời gian dài
đi tìm việc làm
 • đoàn người đi săn
 • khu vực săn bắn
nội động từ
 • săn bắn
lùng mua đồ gỗ cũ
tìm kiếm ai
ngoại động từ
 • săn, săn đuổi
săn thú lớn
 • lùng sục để săn đuổi, lùng sục để tìm kiếm
lùng sục khắp vùng để săn thú
 • dùng (ngựa, chó săn) để đi săn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắn (thú săn)
   • dồn vào thế cùng
   • lùng sục, lùng bắt
lùng bắt một kẻ phạm tôi
   • lùng đuổi, đuổi ra
   • tìm ra, lùng ra
   • lùng sục, tìm kiếm
   • chơi với cả hai phe đối nghịch nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt