<
Trang chủ » Tra từ
hundred  
['hʌndrəd]
tính từ
 • trăm
sáu trăm người
   • bận trăm công nghìn việc
danh từ
 • trăm; hàng trăm
hàng trăm người
   • hiệu nghiệm trăm phần trăm, hoàn toàn hiệu nghiệm
   • (thương nghiệp) một trăm hai mươi
   • kẹo trứng chim để bày lên bánh
   • một trăm phần trăm, hoàn toàn
câu trả lời này chính xác trăm phần trăm, câu trả lời này hoàn toàn chính xác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt