<
Trang chủ » Tra từ
humorous  
['hju:mərəs]
tính từ
  • khôi hài, hài hước; hóm hỉnh
một nhà văn hài hước
một nhận xét hóm hỉnh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt