<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
human being  
human being
human being (n)
person, human, being, individual, creature, homo sapiens, hominid


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt